O nás

Projekční a inženýrská kancelář PROJEKTY VAK – Ing. Ludvík Nesnídal se specializuje na projektování níže uvedených staveb:
PROJEKTY VAK
• vodovody
• vodojemy, čerpací stanice pitné vody
• kanalizace, kanalizační ČS
• odlehčovací komory, retenční nádrže
• ČOV
• bezvýkopové technologie – sanace vodovodů a kanalizací
• sanace želbet konstrukcí na pitné a odpadní vodě
• zhlaví vrtů
 
Nabídka činností

PROJEKČNÍ ČINNOST:Projekční činnost
• studie proveditelnosti, technicko – ekonomické posouzení
• projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)
• projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)
• projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP)
• projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
• dokumentace skutečného provedení stavby
• pasporty vodovodů a kanalizací

INŽENÝRSKÁ A JINÁ ČINNOST:
• výkon inženýrské činnosti k územnímu, stavebnímu řízení
• výkon autorského dozoru projektanta (AD)
• výkon technického dozoru stavebníka (TDS)

PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ:
• výkon odpovědné osoby za provozování vodovodů a kanalizací
• zpracování provozních řádů vodovodů a kanalizací
• zpracování plánu financování obnovy pro vlastníky VHI
 
Reference

VODOVODY: KANALIZACE:
• HOŘOVICE – VODOVOD POD SKLÁDKOU (DÚR + DSP) • REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE , ULICE MÁNESOVA A KRÁTKÁ NÝŘANY (DPS)
• PLZEŇ, LOKALITA V LUKÁCH (DÚR) • PLZEŇ, LOKALITA V LUKÁCH (DÚR)
• NIŽBOR – PRODLOUŽENÍ VODOVODU STRADONICKÁ ULICE (DÚR+DSP) • REKONSTRUKCE KANALIZACE STARÁ ULIČKA – KYŠICE (DPS)
• KYŠICE – VODOVOD V ULICI NÁVES (DÚR+DSP) • KYŠICE, DÝŠINA - ZPRACOVÁNÍ A LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH VOD (STUDIE)
• SVATÝ JAN POD SKALOU – VODOVOD (DÚR+DSP+DPS) • DOUBRAVA - POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ ODKANALIZOVÁNÍ (STUDIE)
• BŘASY - ZHLAVÍ VRTU HV04 - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ (DÚR+DSP) • DÝŠINA - ODLEHČOVACÍ KOMORA A RETENČNÍ STOKA (DÚR+DSP+DPS)
• BŘASY - REKONSTRUKCE VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ OD HV1 DO VDJ SV (DPS) • KYŠICE - REKONSTRUKCE KANALIZACE NÁVES - DÝŠINSKÁ (DPS)
• BŘASY - PROPOJENÍ VODOVODŮ (DÚR+DSP) • KYŠICE - REKONSTRUKCE ČS OV (DÚR+DSP+DPS)
• PLÍSKOV - ZHLAVÍ VRTU HV03 - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ (DÚR+DSP)  
• DOUBRAVA - VODOVOD (DÚR+DSP+DPS)
 
• NEKMÍŘ - POSÍLENÍ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY (DÚR+DSP+DPS)  
• KLATOVY - VÝMĚNA VODOVODU DN250 STUDENTSKÁ (DPS)   
• KLATOVY - VÝMĚNA VODOVODU A SANACE KANALIZACE NA BĚLIDLE( DPS)   ČOV:
   • ČOV CHRÁST VILOV – ROZŠÍŘENÍ KAPACITY NA 1800 EO (DÚR + DSP + DPS)
   
VODOJEMY:  
• VÝSTAVBA VDJ VŠERUBY 2 x 60 m3 (DÚR + DSP) TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA:
• VÝSTAVBA VDJ PITNÉ VODY BŘASY – OBJEM 4 x 68 m3 (DÚR + DSP + DPS) • PLÍSKOV - ZHLAVÍ VRTU HV03 - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
• KRALOVICE – VDJ ČERVENÁ HORA – KAPACITA 400 m3 (DÚR + DSP) • KYŠICE - REKONSTRUKCE KANALIZACE STARÁ ULIČKA 
• SVATÝ JAN POD SKALOU – VDJ 2 x 25 m3 (DÚR + DSP + DPS) • BŘASY - ZHLAVÍ VRTU HV04 - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
• VDJ MYSLINKA – ROZŠÍŘENÍ KAPACITY 2 x 55 m3 (DÚR + DSP) • BŘASY - REKONSTRUKCE VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ OD HV1 DO VDJ SV
• VDJ DOUBRAVA – KAPACITA 2 x 25 m3 (DÚR + DSP) • NEKMÍŘ - KANALIZACE A ČOV 800 EO
  • VÝSTAVBA VODOJEMU PITNÉ VODY BŘASY – OBJEM 4 x 68 m3 
  • ČERNÍKOVICE - PŘIPOJENÍ VRTU HV-1+ÚPRAVNA VODY 
  • BEZVĚROV - PŘIVADĚČ PITNÉ VODY DO VDJ
  • ÚTERÝ - PŘIVADĚČ PITNÉ VODY DO VDJKontaktní informace


PROJEKTY VAK
Ing. Ludvík Nesnídal

Adresa:
Ostružinová 429/11
312 00 Plzeň

Mobil:
+420 606 562 541

E-mail:
ludvik.nesnidal@projektyvak.cz

IČ:
66348340

IDDS:
ecgby95


Napsat zprávu